Hit gyülekezete

MusicMinds > Artists starting with H > Hit gyülekezete page


Albums, bootlegs from Hit gyülekezete

Dicséretek I.
Dicséretek II.
Dicséretek III.
Dicséretek IV.
Próba dicséretek 2
Vidám Vasárnap
 Dicséretek I. 1995 
Õ az Úr  2:31
Emlékezzél meg  3:05
Van egy folyó  3:30
Áldom az Urat  3:50
Szomorkodva jártam  0:07
Harcos  4:37
Az Úr Igéje szól  4:44
Szüntelen dicsérem az Urat  3:26
Az Úr az én hû pásztorom  3:26
10 Dicsérd, dicsérd  3:23
11 Szeretted az igazságot  3:32
12 Amikor úgy érzed, hogy minden oly nehéz  3:14
13 Ott a Via Dolorosán  4:27
14 Örvendezz, örvendezz  1:57
15 Szent Szellem köszöntünk  3:26
16 Ez a szó szeretet, minden nyelvben él  3:22
17 Halleluja  2:40
 
 
 Dicséretek II. 1996 
Az Úr tüze szívünkben ég  3:39
Áradj folyó, jöjj a Menybõl, áradj  3:07
Jézus, ünnepeljük gyõzelmed  2:53
Ünnepeld Jézust, ünnepeld  2:11
Áldott legyen az Úr, az én Kõsziklám  1:50
Élet Ura jöjj közel  4:19
Urad vagyok és Gyógyítód  3:23
Nem lankad el az Úr buzgó szerelme  3:18
Szent Szellem, szárnyalj fel bensõmben  2:57
10 Neve kiöntött drága kenet  2:49
11 Szent Szellem, köszöntünk  4:07
12 Jézus - Te vagy az igazság  4:49
13 Jézus, szeretett Uram  5:05
14 Uram itt vagyok, változtasd meg szívemet  4:03
15 Dicsérlek, imádlak  3:35
16 Csodálom az Õ útjait  2:22
17 Jöjj, térj meg Jézushoz  2:13
18 Jó dolog az Úr nevét dicsérni  1:59
19 Magasztaljuk az Urat  2:00
20 Szóljon az ének, áldás dicséret  4:42
21 Végy áldást, imádást  4:07
 
 
 Dicséretek III. 1996 
Szent ruháját adta Õ nekünk  2:46
Az Úr gyõz  4:17
Nagy és hatalmas Õ  2:25
Jézus Krisztus Úr  2:28
Ott akarok lenni, ahol Te vagy  3:32
Ahogy nézlek Téged  4:01
Jézus, Jézus, Megváltó Uram, oly jó és szent vagy  5:21
Babilon folyóvizeinél  2:44
Dicsérem Neved  2:21
10 Könyörgünk nyugalmadért  4:38
11 Vezess engem ösvényeden  4:38
12 Szent színed elé járulunk  3:14
13 Improvizáció  6:31
14 Imádlak, én Istenem  4:36
15 Csak egy korty az Úr vizébõl  3:57
16 Igazság, békesség  2:35
17 Már hajnalcsillag jön fel  3:39
18 Mint az asszony az Õ ruhája szegélyét  3:30
19 Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te  4:12
 
 
 Dicséretek IV. 2000 
Körülötte minden fény  4:28
Tüzet gyújtottál szívemben  3:33
Jézus, szeretlek, megváltottad életem  3:51
Az Úrnak Szelleme van énrajtam / Az Úr oly csodálatos  5:16
Amikor körülvesz fenséged - Vágyom meglátni Téged  4:15
Jobb egy nap az Úr házának küszöbén  4:16
Zengjen hangos hálaének - Új dal száll fel  6:14
Hozzád jövök, én Megváltóm - Te vagy az Úr  4:58
Oly hálaadó szívvel érkeztünk, szent tornácaidba, Urunk  3:39
10 Eljött az Úr  3:56
11 Örvendez az én szívem  4:01
12 Az Úr örömmel betölti szívemet  2:40
13 Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te  5:40
14 Szent Szellem, Szent Szellem, Vigasztalóm  4:32
15 Csodálatos, szent és fenséges - A mennyei Mester  7:37
16 Amikor köddé válnak derûs álmaim - Krisztus él  3:33
 
 
 Próba dicséretek 2 2002 
Atyám Imádlak  5:25
Te vagy az Élet Krisztus  4:31
Meghajlok Uram  4:34
Magasztaljátok Õt  5:14
Áldott Erõs Szent az Úr neve  5:00
Amikor hozzámértél  5:53
Azt mondják  6:30
Neked Uram szól énekem  6:45
Élet árad most rám  4:42
10 Itt vagy már közel  9:18
11 Jézus oly jó nálad lenni  4:01
12 Örülj nagy Sionnak leánya  2:47
13 Hadd lehessek ott  4:45
14 A Szeretet  4:55
 
 
 Vidám Vasárnap 2002 
Hiszek abban, amit nem látok  5:35
Lelkemben felvirradt a remény  7:46
Mindennap  4:26
Úgy várlak  4:54
Menny  6:05
Élet árad most rám  4:21
Te Vagy a Gyöngy  5:01
Felülmúltad minden álmom  3:24
Szívembõl száll dalom  6:46
10 Egy fény gyúlt a Mennybõl  6:48
11 Ez a ház Kõsziklán épült  3:47
12 Szól a gyenge, hõs vagyok  4:51
13 Úgy állunk elõtted, mint Illés  4:33
14 Letettem az életem  6:16
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.