Göksel baktagir

MusicMinds > Artists starting with G > Göksel baktagir page


Albums, bootlegs from Göksel baktagir

Doðu Rüzgârý 1
Hayal Gibi 2
Okyanustaki Sesler 1 - Sounds from the Ocean
Okyanustaki Sesler 2 (Sounds from the Ocean)
 Okyanustaki Sesler 2 (Sounds from the Ocean) 1999 
Nihavend Longa  2:19
Nihavend Sirto  2:39
Dalgalar  6:32
Füsunkar  2:55
Cambaz  1:32
Cananým  6:54
Hicaz Çeþitleme  3:28
Þenlik  2:27
Yalnýz Sen  2:11
10 Aþýk  6:36
11 Küçük Hanýmýn Öyküsü  2:48
12 Esmer Bakýþ  5:02
13 Kürdilihicazkar Sirto  1:53
14 Müstear Sirto  1:31
15 Nefes -2  3:46
 
 
 Doðu Rüzgârý 1 2000 
Göç  5:22
Doðu Rüzgârý  3:17
Gün Iþýðý  5:33
Yaðmurla Gelen  5:33
Sarmaþýk Duygular  3:14
Kerbelâ  5:16
Çöl  2:44
Baþka Bir Âlem  5:19
Çocukluðum  4:26
10 Sýr Kapýsý  5:02
 
 
 Okyanustaki Sesler 1 - Sounds from the Ocean 2000 
Kanun Taksimi  1:30
Kürdilihicazkar Saz Semaisi (Meltem) (1993/No.22)  5:28
Kürdilihicazkar Peþrev (1986/No.8)  5:13
Viyolonsel Taksim  1:11
Nihavend Peþrev (1993/No.26)  4:26
Nihavend Saz Semaisi (Sonbahar Aþký) (1996/No.48)  5:57
Nev'eser Saz Semaisi (Çýlgýn) (1996/No.42)  5:36
Suzinak Sirto (1996/No.45)  2:44
Hicaz Saz Semaisi (Özlem) (1996/No.39)  5:20
10 Keman Taksimi  0:56
11 Hüzzam Saz Semaisi (Pýnar) (1996/No.46)  5:13
12 Muhayyerkürdi Saz Semaisi (Hayal Gibi) (1991/No.17)  5:41
13 Ud Taksimi  3:17
14 Zavil Saz Semaisi (Sazým) (1989/No.9)  3:55
15 Oðlum Ýçin (1997)  1:41
 
 
 Hayal Gibi 2 2004 
Hicaz Saz Semaîsi - Garip  5:59
Kürdî Saz Semaîsi - Masum Aþk  7:02
Müþterek Taksim  2:32
Anadolu Ateþi  2:29
Unutmak Mümkün mü?  4:50
Saklambaç  5:29
Gül Bahçesi  2:07
Kürdîlihicazkâr Saz Semaîsi - Hatýra Defteri  6:19
Kürdîlihicazkâr Saz Semaîsi - Utangaç  7:06
10 Suzinâk Sirto  1:04
11 Hicazkâr Saz Eseri - Hayalimde  4:45
12 Kelebek  1:21
13 Düþlerim ve Sen  5:46
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.